مهریه

پرسش

سلام وقت بخیر اگر مردی درخواست طلاق دهد و زن از این درخواست مطلع نباشد و بعد متوجه شود و همچنین زن ادعا کند که نمیخواهد جدا شود تا آخر و با مهریه ۵ سکه + دو دانگ زمین (با شرط اینکه تا وقتی که زوج در قید حیات باشد بهره برداری از منافع آن به عهده ی زوج می باشد )آیا این بخش از زمین با مهریه به زن تعلق میگیرد؟

0
atefe 5 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )