مهر و موم و تحریر ترکه

پرسش

سلام برادر من 15بهمن97فوت نمودند. ورثه ایشان من (تنها خواهر) و سه برادر دیگرم میباشد . مراحل انحصار ورثه انجام گردید . من به یکی از برادرانم وکالت محضری در مورد کارهای اداری ارث داده ام . پرونده ایبا علت طرح رسیدگی بدوی و موضوع خواسته های تحریر ترکه و مهر و موم ترکه به شعبه 11 شورای حل اختلاف شهرستان آمل ارجاع و در تاریخ 11/12/1397 ثبت گردید.در تاریخ  10/01/1398 جهت حضور شما در شعبه 11 شورای حل اختلاف شهرستان آمل در تاریخ 20/03/1398 ساعت 10:00 برای رسیدگی صادر شد و از طریق سامانه به من ابلاغ شد. از انجا که من با برادرانم هیچگونه ارتباطی ندارم و پرونده در آمل رسیدگی میشود.و خودم به علت بیماری و بعد مسافت قادر به حضور نیستم. با توجه به ابلاغیه و اینکه قرار بوده جلسه 20, ام خرداد برگزار شود ومن حضور نداشتم.به سامانه مراجعه کردم آخرین تغییر ثبت شده برای این پرونده مربوط به تاریخ 10/01/1398 ساعت 12:37 می باشد. چگونه بفهمم کار پرونده به کجا رسید ه است ؟ ممنون

0
sara43 11 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )