میخواستم ببینم از نظر حقوقی آنها حق دارند با من این کار را بکنند

پرسش

با سلام و خسته نباشید من دختر 21ساله ومجردی هستم دیپلمه و ساکن خانه ی پدری دریکی از روستاهای کرمانشاه سوال من این است که من همیشه کار های تمیز کاری منزل را انجام میدهم به خاطر علاقه ی خودم به نظم و تمیزی واگر من این کار را نکنم هیچ کس دیگر هم نمیکند و همه جا از شلختگی پر میشود ،من گاهی بخاطر عادت ماهانه یا گاهی افسردگی یا بی حوصلگی توان جسمی یا روحی برای انجام کار ها را ندارم و بعد از یکی دوروز که همه جا کثیف شد اطرافیان شروع میکنند به حمله ی لفظی یا کتک که چرا کار نمیکنی این کار را بیشتر برادران و پدرم میکنند و مادرمم یا سکوت میکند یا تاییدشان میکند یک بار که برادرم کتکم زد خواستم به پلیس زنگ بزنم اما پشیمان شدم میخواستم ببینم از نظر حقوقی آنها حق دارند با من این کار را بکنند و من موظفم که مثل خدمتکار کار کنم؟؟بی نهایت سپاسگزارم که وقت گذاشتید و خواندید در انتظار پاسختان هستم.

0
فائزه 1 سال 149 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )