میخواهم محصولات کاغذی تولید کنم و روی آنها از اشعار تر

پرسش

سلام
میخواهم محصولات کاغذی تولید کنم و روی آنها از اشعار ترانه ها و شعرهای دیگر استفاده کنم و چاپ کنم باید از صاحب اشعار اجازه داشته باشم و مشمول قانون کپی رایت است؟
فقط قسمت کمی از شعرها استفاده میشه درحد یک مصراع یا کمتر یایک بیت باید اجازه داشته باشم؟
از نظر فقهی این مسئله چطوره؟

0
Mandige 11 ماه 144 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )