می توانم مشمول پرداخت خسارت عدم حضور نشوم؟

پرسش

سلام واحدی خریدم که درمبایعه نامه ذکر شده پارکینگ ولی سازنده ساختمان میخواهد پارکینگ مزاحم در سند تک برگ به من بده آیا میتوانم شکایت کنم و تفاوت قیمت یک پارکینگ غیر مزاحم را از ایشان طلب نمایم ضمن اینکه عدم حضور ایشان را دارم و حال فروشنده تهدید می کند که حال که سند تک برگ آماده است عدم حضور مرا خواهد گرفت و از من طلب خسارت خواهد کرد در حالی که من تا مشکل تفاوت قیمت پارکینگم را معلوم نکنم قصد به نام زدن سند را ندارم آیا این مورد برای محکمه قابل قبول است؟و می توانم مشمول پرداخت خسارت عدم حضور نشوم؟ ضمن اینکه به حقم در مورد تفاوت قیمت پارکینگ برسم؟

0
رضایی 2 سال 212 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )