می خواستم بدانم در تقسیم ارث عمه… به چه نصبت تقسیم ارث می شود

پرسش

سلام

پدر و عموی من دو برادری هستند که هر دو فوت کرده اند

یک عمه داشتم که او هم تازه گی ها فوت کرد عمه من فقط همسر دارد و بچه ای ندارد

من تنها فرزند پدرم هستم و از عموی من سه دختر و یک پر هست

می خواستم بدانم در تقسیم ارث عمه به من و به پسر عموو دختر عموها و شوهر عمه من به چه نصبت تقسیم ارث می شود

چون من از دوستان سوال کردم گفته اند که یک دوم به شوهر عمه میرسد الباقی نصف می شود و بین من یک نفر و آن چهار نفر یعنی دختر عنوها و پسر عمویم

آیا درست است لطفا بفرمایید

با تشکر

0
gholamrezababai 2 سال 200 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )