می خواستم یک آدم دائم الخمر و

پرسش

می خواستم یک آدم دائم الخمر و خلافکار را به کلانتری معرفی کنم . متاسفانه خارج از ایران هستم و نمی تونم به پلیس مراجعه کنم . چطور می توانم گزارش خود را به پلیس بگویم ؟ مجازات این جرم چیست ؟

0
Emily 4 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse