نحوه نوشتن دادخواست محکمه پسند

پرسش

سلام
من از جمله سپردگذاران موسسه مالی اعتباری فرشتگان بودم در تاریخ سررسید پایان مدت سپرده گذاری یک معامله ای کرده بودم با تصور اینکه سپرده آزاد می شود و من مبلغ سپرده را در محل معامله صرف می کنم اما با مسدود شدن حساب چک های صادر شده برای معامله تامین اعتبار نشد و معامله کن لم یکن اعلام شد ضرر زیادی به من وارد شده چگونه اقامه دادخواست و دعوا کنم لطفا متن محکمه پسند ارائه نمایید

0
njanf2 5 ماه 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )