ندادن اجاره هشت ماه مستاجر

پرسش

سلام خونه ای را اجاره دادم حدود هشت ماه است کرایه نداده:و سه ماه است از تاریخ قرار دا گذشته مستاجر خونه را تحویل نمیده شکایت کردم اجور موعوقه و تخلیه خونه در شورا حل اختلاف محکوم شد اعتراض کرد من چندین بار به شورا مراجعه کردم شورا میگه مستاجر باید پول تجدید نظر واریز کند ما پرونده بفرستیم دادگاه تجدید نظر سه ماه از حکم گذشته مستاجر خونه را تحویل نمیده خواهش میکنم من باید چکار کنم کرایه هم نمیده لطفا راهنمایی کنید ممنونم

0
خلیل 4 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )