ندادن ارث پدری توسط برادر

پرسش

باسلام درسال ۸۹ پدرم تصادف کردند وفوت کردند که ۴۵ میلیون تومان پول دیه به ایشان تعلق گرفت دودخترودوپسر هستیم برادر بزرگترم ازجانب ماوکالت کاری گرفت تاشهرستان برود وپول راپس بگیرد ولی بعد ازگرفتن پول رابمن نداد آیا خسارت تاخیر تادیه بمن تعلق می گیرد یانه واگر خسارتی تعلق نمیگیرد آیا  سودی بابت ندادن این پول دراین هشت سال تعلق میگیردیانه وچون برادرم بودند تاحالا نه ازایشان شکایت کردم ونه اظهارنامه دارم ..

0
زهرا 6 ماه 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )