هزینه ملک قبل تحویل با فروشنده یا خریدار

پرسش

سلام

دوهفته بعد از فولنامه و یک ماه قبل تحویل ملک ، فروشنده از من درخواست ٧٠٠ تومن بابت ایزوگام پشت بام کرده، این هزینه در این مرحله از خرید ملک با منه یا فروشنده؟

باتشکر

0
نيما 11 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )