هزینه احداث جاده

پرسش

با سلام در روستایی پنج نفر مالک جاده ای برای باغمان احداث میکنیم آیا هزینه باید بر اساس متراز باغ باشد یا بطور مساوی پرداخت گردد؟

0
علیرضا 11 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )