همسران که یک فرزند دارد فوت کرده سهم کرایه متوفی به چه کسی میرسد؟

پرسش

سلام پدرم سال 90 فوت کرد مغازه ایی به همسر وفرزندانش ارث رسیده که انرا کرایه دادیم هشت یک از کل کرایه برای دو همسرش که مساوی بین اندو تقسیم میشود ومابقی بین فرزندان سوال اینکه یکی از همسران که یک فرزند دارد فوت کرده سهم کرایه متوفی به چه کسی میرسد؟

0
عباس نورنهال 1 سال 125 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )