همسر بنده مدتی پیش بدون اطلاع بنده منزل مسکونی را به همراه ک

پرسش

همسر بنده مدتی پیش بدون اطلاع بنده منزل مسکونی را به همراه کلیه وسایل حتی گوشی موبایل پول مقداری سند ترک کرده بود و پول پیش را توقیف و ممانعت از تماس با بنده که من ابتدا اظهار نامه وسپس بابت عدم تمکین شکایت کردم دردادگاه دوپرسش از بنده شداولی منزل جدیدی را تهیه کرده ای که بنده پاسخ آری دادم ودومی وسایل منزل که بنده گفتم وسایل را باز گرداند که با تکرار سوال مواجه شدم ودرجواب گفتم اگر شما صلاح میبینید آنها راهم تهیه کنم که حال باتوجه به دادنامه بابت نداشتن وسایل تمکین را رد کرده اند ممنون میشوم راهنمایی کنید

0
Mohamad 11 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )