همسر بنده مهریه را اجرا گذاشته است 400عددسکه

پرسش

باعرض سلام وخسته نباشید.همسر بنده مهریه را اجرا گذاشته است 400عددسکه. که تقسیط شده است هر 4ماه یک سکه. حال برای برگشت به زندگی می گویید مسکنی برای خود باید تهیه کنم یعنی خریداری نماییم وبه نام خودم باشد. بنده ترس از توقیف مسکنی که خریداری کنم وبه نام خودم باشد قبول نکرده ام وهمسرم می گویید به نام خودت باشه من تعهد می دهم نسبت به این مسکن اقدامی برای توقیف نخواهم کرد. آیا همچین تعهدی از لحاظ قانون موردپذیرش است یانه. اگر این تعهد را بدهد می تواند باز توقیف کند.

0
امید 11 ماه 151 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )