وارثین درجه یک

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقیارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما                                                                                                                                      سلام و عرض ارادت،     سوال :  سهم ارث پدر و مادر و برادرن و خواهران متوفی در صورتیکه متوفی دارای فرزند باشد چگونه محاسبه میشود.

0
احمد طایفه 5 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )