وسایل خانه برای وراث

پرسش

باسلام.یکی از بستگان بنده چند روز پیش فوت کرده که دارای چهار پسر میباشد.ایشان بعد از فوت همسر اول خود که مادر پسرانش بود ازدواج مجدد کرد.مرحوم خانه خود را به نام همسر جدیدش کرد.یک تعداد از وسایل داخل خانه فاکتور ندارند.آیا پسران میتوانند برای وسایل بدون فاکتور خانه ای که به نام پدرشان نیست ادعای سهم کنند یانه؟

0
Ahmadfiroozi1364 11 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )