وصول حقوق و مزایا

پرسش

سلام

من تیر ماه گذشته با پایان قرارداد از شرکت پیمانکاری خارج شدم اما هنوز مطالبات حقوقی خودم رو شامل عیدی و سنوات سال 96، عیدی و سنوات چهار ماه سال 97 و دستمزد تیرماه 97 رو دریافت نکردم و هر بار مدیر پروژه بهانه عدم وصول صورت وضعیت رو دلیل عدم پرداخت اعلام می کنه، آیا این دلیل قانونی برای عدم پرداخت می تونه باشه یا نه. این شرکت سال گذشته برای فرار از حکم دادگاه در قبال برداشت مطالبات کارگری از حساب بانکی که یک حساب با صاحب حساب حقوقی بوده، از یک حساب بانکی با صاحبان حقیقی (با حق امضاء مدیر پروژه و مدیر مالی) استفاده می کنه. آیا این عمل جرم هست یا نه و قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی خواهد بود؟

0
امیر 5 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )