وصول چک و پرداخت غرامت و خسارت

پرسش

من در کارخانه چینی مقصود ۳روز بعنوان تاییدیه مشغول کار بودم بعد تایید شدم و رفتم دنبال مدارکم و کامل کردم بعد چندروز شروع بکارم بود ک ب علت مشکلات پیش رو نتونستم همکاری کنم و انصراف دادم حالا کارخانه بمن فیش داده ک ۲ میلیون غرامت بدم در صورتی که تو فرم هاشون نوشتن کمتر از ۶ ماه ترک کار کنی مبلغ ۵۰۰هزارتومان باید بدی و میگم چرا میگن وقت کارفرما و پرسنل و اینارو گرفتی من گفتم نمیدم گفتن واحد حقوقی خودش دست بکار میشه و مبلغ رو برداشت میکنه و من دو تا چک دسشون دارم یکی ۴۰ میلیون یکیم ۱۰ میلیون حامل هم خورده هیچ رسیدی دست خطی چیزی نیس مبنی بر اینکه مال ضمانت باشه ممنون مرسی

0
مجتبی رجایی 10 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )