وصول

پرسش

باسلام.۳۵ میلیون را برای خرید تعدادی کالا به یک نفر پرداخت کرده ام .ریز کالاها و قیمت به تفکیک و میزان مبلغ و زمان تحویل و همچنین تعهد کرده در صورت عدم تحویل، مبلغ کالاها با مابع تفاوت افزایش قیمت کالا را پرداخت نماید، و امضا کرده بانضمام دو عدد شاهد .
آیا میتوان شکایت کرد ، مراحلش چگونه است و چقدر طول میکشد.

0
Reza 10 ماه 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )