وما رمیت اذرمیت ولکن الله رمی: حدود هشت سال پیش برادرم بایه

پرسش

وما رمیت اذرمیت ولکن الله رمی:
حدود هشت سال پیش برادرم بایه دخترخانمی عقدکردنو به علت خیانت این دختر برادرم درکمال ناباوری با توافق طلاق داد ورفت سه روز بعداز طلاق عمه ام بادانستن اینکه برادرم گیجومنگ شده دخترشو بافریب پدرمون که خانه وزمین به اسمش هست وپسرشما هیچ دارایی ندارد وبی کس هستید به عقد برادرم ب مهریه ۲۵۰ سکه دراورد دختر عمه ما دوگوش کم شنوا با سمعک ومنقولیسم داشت با اسرارعمه وپدرمون که تک پسر هستی ولی به همه چی میرسی دخترخوبیه به عقد برادرم دراوردن پس از یکی دوسال برادرم خیلی تلاش کردکه جدا بشه چون هم خجل میشد پیش مردم هم هیچ تفاهمی نداشتن اون بیسوادبودو برادرم دیپلم با اسرار مادرم که به خاطر رصای خدا زندگی کن عیبی نداره منو خوارات کمک تون میکنیم دختر دارشدن تحت نظر بهزیستی بود چون سمعک میگرفت خلاصه کنم مادرزن هرروز تلفنی حضوری دخترشو یاد میداد که توهم جدازندگی کن جدا شو اونم نمیتونست درست همسرداری کنه دستوپاشکسته انقدر دخالتهای عمه ام زیاد شده بود که با هر اختلافی فوری میومدو دخترشو باخودش میبرد تهدید به گرفتن مهریه میکرد انقدرپدرمو توفشارگزاشت که دخترمو اینطوری کنین فلان کار کنین تاپدرم سکته کردو عمرشو به شماداد حالا بعداز این داستان پراز دردو مشقت به کنار سوال من از حضورشما اینه بعداز درگیری حدود یک سالو نیم پیش پدرخانوم ومادرخانوم برادرم ورود به عنف درو پنجره هاروشکوندن و برادرمو کتک زدنو دخترشونو همراه مامور به زور بردن برادرم هم که دوباره به دنبال زنش رفته بود که برگردونه پدرزنش به قصد کشت زیر گرفته برادرمو با هزار زحمت هزینه کارشناس اولیه رو جورکردیمو کارشناس جناب رشوه خور صادقی دراسلامشهر تایید کردن که عمد محرض هست ومقصر هست برادرم با خیال راحت تا بیاد برسه خونهه پدرزنش کارشناسو رسونده خونه فرداچند روز بعد درکمال نا باوری دیدیم که نوشته به خاطر مهریه در پشت درخت کمین کرده وخودشو زیر ماشین انداخته که مهریه نده اعتراض زدیم دوباره سه کارشناس دیگه هم نظر همکار بسیاردرستکارشونو تاییدکردن دوباره اعتراض زدیمو با فروختن گوشواره هامون هزینه رو جورکردیمو پنج کارشناس از تهران درخواست دادیم امدنو به محل تصادف رفتنو با شواهدو مدارک دیدن که صحنه جرم تغییرداده شده و قصد کشت داشتن عمد ی بودن پدرزن حروم لقمه اش ثابت شد سرتونو درنیارم بعداز یکسال کش دادنها فهمیدیم که عمه ام اینایکی از زمینهاشونو فروختن دربرگه پزشک قانونی نوشته شده که پیشانی وچشم وبینی وپای چپ وپای راست صدمه دیده ودرصد هاشو نوشته ولی بعداز چند ماه که قاضی حکم داده به دلیل جراحت پا وبینی وعمد ی بودن تصادف فقط دیه شامل میشه من این برگه رو برای وکیل انلاینی در تلگرام فرستادم ودیدن وگفتن که در همه این کارها دستکاری شده واعتراض بزنید ومادوباره اعتراض زدیم که پرونده به سال ۹۹ موکول شده این ازاین جریان از طرفی زن برادرم بعداز سه ماه ترک منزل نامه زده که میخواد تمکین کنه ومهریشم که همون اول به اجرا گذاشته واز طرفی هم جلب برادرمو گرفتن با داشتن سه وکیل برای هر پرونده ورود به عنف مهریه ونفقه وتصادف ما هم یه و کیل به درد نخور بی غیرت که تا به امروز دوبار بیشتر ندیدیمش حرومش باشه اون پول طلاهای بچه های یتیم که خورده از دار دنیا یه خونه دوطبقه درپایین شهر داریم که مادرم وخواهرم زندگی میکنن وبرادرم هم که بیکارو علیل وفراری که نیفته زندان که انجا هم اذیتش کنن شده فعلا پاش میلنگه خرجشو از خادمی مادرم درامامزاده میگیره طبقه بالارو به مستاجر دادیم طبقه پایین اتو اشعالهای اون زن بی ابرو رو گذاشتیم وکیل میگه که خانه مستقل اماده کنید که تمکین کنه ونفقه شاملش نشه ولی ما بعداز ان همه فریبکاری وابروریزی درفامیل کتک خوری مادرم فحشو ناسزای به مادرم راضی نیستیم که ریختشونو ببینیم وبرادرم با امید به خدا قصد طلاقش راداردشرح این ماوقعه خیلی طولانی شد با شرمندگی وپوزش از حضور شما میخواستم بپرسم وکیل دوهفته ای میشه که با اصرار وتهدید من درخواست اعسار دادن که معتقد بود بزار خسته شن توافق کنن ولی ما خسته شدیم اونهاپولدارن ولی ما فقط دعا میکنیم هرروز در دادگاهها پیاده روی میکنن اشک تمساح میریزن وتملق میکنن همش میگن که دخترم میخوادبرگرده ولی مادرش نمیزاره یا میگن که خواهرش نمیزاره یا میگن دخترشومیخوادبی مادرنشه اگه اینطوریه پس چرا جلب گرفتین چرا مهریه خواستین چرا به عمد زدینش از این میترسیم که قاضی رو طبق پرونده ای قبلی وسابقه رشوه دادن وفریب و دورویی قاضی که مهریه را قسط بندی میکنه رشوه بگیره با توجه به شاهدهایی که بردیم وبیکاری ونداشتن اموال ایا قاضی میتونه پیش قسط ده سکه حکم کنه که اونوقت اواره میشیم چون باید خونه مونم بفروشیم تا قسط بدیم به نظر شما ما با این همه بدبیاری وبدبختی چه کنیم حداقل از وکیل خبره وماهر هم شانس نیووردیم پولمونم پس نمیده که برای نفقه چه کنیم که پرونده را نبازیم

0
sa.masadat 4 ماه 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )