وکالت بلا عزل

پرسش

مردی مزدوج با فرزند پسری ۱۴ ساله هستم . بعلت اعتماد کور کورانه و از روی صداقت وکالت تام و بلا عرل و بدون محدودیت زمانی به برادرم داده‌ام. آیا راهی قانونی برای باطل کردن این وکالت نامه از طرف من وجود دارد ؟  با تشکر

0
تیک 4 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )