وکالت کاری

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…اگرمن به شخصی وکالت کاری بدهم اومیتواند به اسم من دسته چک بگیرد و  چک ها را امضا کند ؟

0
فریاد 11 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )