وکالت

پرسش

اگر در وکالت نامه ای درخصوص موضوع وکالت تردید داشتیم ایا موضوع جزو اختیارات وکیل محسوب میشود یاخیر؟مطابق کدام ماده

0
رها 5 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )