پارکینگ

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…آیا مالک یه ساختمان پنج طبقه پنج واحدی که سه واحد از آپارتمان خود را بصورت پیش فروش در مرحله سفت کاری فروخته است بعد از تکمیل واحدها و ساختمان مجاز است سند شش دانگ واحدها را به نام خودش بگیرد و سپس قبل از انتقال سندها اقدام به تفکیک پارکینگ ها و انباری ها بر طبقه منافع شخصی خود کند
آیا با توجه به اینکه قبل از اخذ سند واحد‌های فروخته شده آنها را در بنگاه بصورت پیش فروش فروخته است نباید پس از تکمیل واحدها سندها به نام خریداران صادر می شد ؟
که در این صورت مالک نتواند بر اساس منافع شخصی اقدام به تفکیک پارکینگ ها و انباری ها کند؟

0
Ehsan 10 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )