پارکینگ

پرسش

با عرض سلام
ما در منزلی زندگی میکنیم که سند ندارد و دارای تعاونی است همسایه ما دارای دو ماشین است که هر دو را به داخل پارکینگ می آورد و صحبت ایشان هم اینست که چون منزل سند ندارد من هر چند دستگاه ماشین که بخواهم می آورم
آیا چنین حرفی درست است؟
اگر نیست از چه مرجعی میتوانم پیگیری کنم؟

در پارکینگ به زحمت سه ماشین پارک میشود که آنهم چون ما ماشین خود را به صورت مورب پارک میکنیم میتواند ماشین خود را به داخل بیاورد

0
حسین 11 ماه 99 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )