پدر بنده بیماری سختی دارند و متاسفانه احتمال فوتش

پرسش

با سلام

پدر بنده بیماری سختی دارند و متاسفانه احتمال فوتشان خیلی زیاد هست اگر مادرش رضایت داشته باشد که بعداز فوت پدرم ارثی نمی خواهد از نظر قانونی چه کاری باید انجام شود ؟ و در چه زمانی قبل از فوت پدرم یا بعداز فوت ایشان؟

0
hamid 10 ماه 143 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )