پرداخت ثمیه اعیانی سند شش دانگ

پرسش

پدر بنده سال ۸۴ فوت کرده و من تک فرزند بودم و با نامادری زندگی می کردم بعد از فوت پدرم و حصروراثت دادگاه رفتم اداره ثبت و اسناد که سند رو به اسم خود کنم که سند شش دانگ به اسمم شد به استثنای ثمیه اعیانی و ثمیه اعیانی رو به نا مادر دادن حالا چند سالیه اون فوت کرده و برادر و خواهراش نمی ان سهم ثمیه رو قانونی بهم بفروشن یا واگذار کنند
حالا چطوری سهم اونارو بخرم یا پولشو به کجا بدم یا چجوری از طریق کدام نهاد اقدام کنم که سندم شش دانگ بدون استثنا ثمیه اعیانی بشه

0
حسین 9 ماه 112 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )