پرداخت نکردن اجاره واحد مسکونی

پرسش

باسلام مستاجرم مدت 2 ماه است که اجاره پرداخت نمی کند و قبلا هم بازی در میاورده لطفا بگید چه راه قانونی در پیش رو دارم

باسپاس فراوان

0
مهری راد 11 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )