پرسش حقوقی در مورد سیمکارت

پرسش

سلام.

من سیمکارتی داشتم که مفقود شده بود و اقدام به سوزاندن آن نکرده بودم. پس از مدتی شخصی موبایلی میدزدد و سیم کارت بنده در آن موبایل روشن و ردیابی می شود. ایا من محکوم خواهم شد یا خیر؟

0
Maryam1212 12 ماه 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )