پس گرفتن اموال پدری

پرسش

با سلام.

پدرم به علت از کار افتادگی به مادرم وکالت تمام و کمال داده .حالا بعد چند سال ما متوجه شدیم که تمام اموال پدرم را کمک فروخته و با پولش زمین خریده به اسم خودش یا بقیه پول را به حساب خودش گذاشته و راضی هم نمیشه که پس بده آیا من که پسرش هستم یا پدرم میتونه براش شکایت بکنه.

0
Abozar 11 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )