چنانچه دو نفر برای دزدی به خانه ای رفته باشند و جسمی را از د

پرسش

چنانچه دو نفر برای دزدی به خانه ای رفته باشند و جسمی را از دیوار خانه بخواهند بدزدند، یک نفر بالای دیوار ایستاده و نفر دیگر در پایین است و آن جسم را به سارق بالای دیوار می دهد،در این حین صاحبخانه مطلع میشود و شروع به فریاد زدن میکند و سارقی که بالای دیوار بوده جسم را ب پایین ول میکند و روی سارق دیگر می افتد و فوت می کند، لطفا مستدل بگویید ضامن کیست

0
مرجان ع 2 سال 214 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )