چندماه با ی دختر اشنا شدم قصد ازدواج داشتم

پرسش

چندماه با ی دختر اشنا شدم قصد ازدواج داشتم حرفای عاشقانه .+18رد وبدل شد پول هم مبلغ7میلیون نیم دادم با خرجهایی ک کردم براش حدود 8تومن حالا دگ جواب نمیده چه کنم؟زده زیر حرفاش

0
Mohsen 3 هفته 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse