چند روز قبل یک ماشین یکدفعه پیچید جلوی من و بعد از درگیری لف

پرسش

چند روز قبل یک ماشین یکدفعه پیچید جلوی من و بعد از درگیری لفظی بهم حمله کردن و اقدام به کتک زدن من کردند بنده با توجه به معلولیت جسمی حرکتی نتونستم از خودم دفاع کنم ، شکایت کردم و پزشکی قانونی رفتم ،قرار شد پرونده کلانتری بفرسته دادگاه ،اون فرد منو تهدید به قتل و آدم ربایی کرد ،چطور میتونم به قاضی اثبات کنم منو تهدید کرده ،برای اثبات کتک کاری صورت جلسه کلانتری هست که خودش هم زیرش امضا کرد ، الان برای تهدید به قتل و آدم ربایی چکار باید کنم ؟؟ به قاضی چی باید بگم ؟؟؟

0
Nihad2020 7 ساعت 2 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )