چهار متر لوله دودکش شومینه بنده توسط همسایه طبقه

پرسش

سلام علیکم چهار متر لوله دودکش شومینه بنده توسط همسایه طبقه بالایی جمع گردیده بنده از مالک واحد بالایی به دادسرای قدس تحت عنوان کیفری ممانعت از حق و تصرف عدوانی شکایت کردم و به فیلم از داخل دودکش (هم از داخل واحدم هم از پشت بام )که به صورت سی دی در آوردم استناد کنم و نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر اینکه واحدم شومینه دارد و گاز سمی از دودکش خارج نمی شود و واحد بالایی شومینه ندارد را ضمیمه پرونده کردم و نقشه و نامه رسمی اداره گاز که نشان می دهد تمام واحدهای مجتمع دارای شومینه هستند ضمیمه پرونده کردم ولی قاضی قرار منع تعقیب برای مالک صادر کرد چکار کنم تا حکم قاضی برای لوله گذاری مجدد را بگیرم

0
mohammadali13470909 1 سال 146 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )