چه کار کنیم تاشکایت همسرم به جریان بیفتد

پرسش

باسلام واحترام اینجانب اسحاق اسحاقی دور میدان در مشهد با ماشینم   به عقب ماشین دیگری تصادف کردم که راننده مقصر شناخته شدم ودر این صانعه غیر عمد همسرم ازناحیه سر به شدت صدمه دید  وبه بیمارستان منتقل شد که بعد از چند ساعت مرخص شد وپرونده در کلانتری محل بسته شد که در انجا همسرم از شکایت صرف نظر کرد ودر پاسگاه رضایت داد وخسارت ماشن دیگر را از طریق بیمه پرداختم  اما بعد از گرفتن عکس ام ار ای ونظر پزشکان متخصص چند تا از مهرهای گردن اسیب دیده وحال همسرم خوب نیست ودادگاه هم رای عدم تعقیب صادر نموده وار تاریخ 6-6-97- به مدت 10 روز  حق اعتراض داده است حال به نظر شما ماباید چه کار کنیم تاشکایت همسرم به جریان بیفتد ودیه خودش را از طریق بیمه من بعنوان راننده مقصر بگیرد مدارک بیمارستان  وبیمه نیز موجود است خواهشمند تا قبل از اتمام وقت اعتراض را هنمای فرماید با تشکر

0
ir100385 2 سال 194 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )