چکی را به دادگاه دادم اعسارزدم متاسفانه وقت دادگاه اعسار رد شد ایا باید هزینه بدهم یا چک نمی توانم اقدام کنند

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…با سلام شکایت یک چک کردم روی شکایتم اعسار گذاشتم اعسار رد شد حالا باید چکار کنم

0
رفیعی 10 ماه 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )