چک برگشتی شرکتی

پرسش

 

با سلام

من یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص هستم که تا 5 سال قبل ازمدیران و صاحبان امضای تعهدآور نیز بودم.

حدود 8 سال پیش دو فقره چک 100 و 40 ملیون تومانی را به اتفاق مدیر عامل شرکت مهر و امضا کرده و بدون ذکر تاریخ بابت تضمین باز پرداخت وام های دریافتی از شخص ثالث به وی داده شده است. بدهی های شرکت به این شخص در زمان مقرر طی چک های جداگانه تاریخ دار تسویه شده است.

از آنجاییکه مدیر عامل شرکت با آن شخص مراودات شخصی داشته و 234 ملیون تومان طی 5 فقره چک از سال 93 لغایت 97 به وی بدهکار بوده است لذا این شخص پس از تسویه بدهی شرکت،  چک های شرکتی بدون تاریخ مزبور را در نزد خود گرو نگاه داشته بود.

اما با  عدم پرداخت بدهکاری شخصی مدیرعامل وی نیز اخیرا چک های بدون تاریخ را شخصا  به تاریخ روز وارد کرده و توام با چک های تاریخ گذشته برگشت زده و در شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی پرونده ای علیه من و مدیرعامل و شرکت تشکیل داده است.

روزنامه های رسمی شرکت از 5 سال قبل تا کنون حاکی از خروج من از هیات مدیره شرکت و همچنین تعهد آور بودن امضای مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت از آن تاریخ به بعد هستند.

آیا بازهم امضای من در روی چک های شرکتی که دارای تاریخ روز هستند برای من تعهد آور هستند؟ و صرف وجود امضای تعهد آور مدیرعامل به تنهایی وبا مهر شرکت و مطابق با مفاد روزنامه رسمی در تاریخ صدور چک امضای من بلا اثر خواهد شد؟

سال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

0
بادام 11 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )