چک برگشتی

پرسش

سلام .برای یه نف ۴ فقره چک جهت خرید خودرو از شرکت سایپا دادم که یکی از چکها در ۲۵ اسفند ۹۶ برگشت خورده و طرف از پرداخت چک امتناع میکنه البته خودرو بیمه پلاک وسند به نام بنده میباشد واقعا نمیدانم چه کنم از طریق دادگاه که چک رو بپردازه

0
Mahdi53 9 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )