چک برگشتی

پرسش

سلام ، آیا چک مربوط به شرکت خصوصی نیز که دارای دو امضا می باشد ، جنبه کیفری دارد یا خیر ( چک بیست روز بعد از سر رسید برگشت زده شده)

0
پدرام حیدری 10 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )