چک برگه ای

پرسش

سلام بنده یک فقره چک به مبلغ ۵۰میلیون دارم که شاکی بنده روش اقدام کرده وحکم جلب گرفت ومنوانداخت زندان الانم اعسارزدم وبامرخصی بیرون هستم تمامی استعلامات اعساروگرفتم وتحویل دادگاه دادم وهنوزوقت اعسارم نرسیده.ازاون ورهم یه پرونده دیه ای دارم که تقریباحکمش اومده،میخوام ببینم شاکی بنده میتونه جلوی پول دیه بنده روبگیره یانه؟واینکه چه طوری میتونم جلوی دیه ام روبگیرم که شاکی نتونه کاری بکنه؟

0
agah2481 5 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )