چک ضمانت

پرسش

سلام وقت بخیر
بنده در یه شرکت کار کردم کارفرما از من چک ضمانت گرفته بنده سفید امضا دادم با دستخط خودش ۱۰میلیون مبلغ نوشته در وجه حامل بدون تاریخ. و در ته دسته چک هم نوشته امانت به حاجی یعنی پدرش که صاحب کارخونه است. من یکساله نمیرم اون شرکت و اون چک مونده امروز حسابدارشون گفت چک رو دادن نزولخور و پول گرفتن و من ازین ماجرا میترسم چکار باید بکنم

0
tandis6591 4 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )