چک ۱۵۰هزارتومانی حامل در سال ۸۶ امانت نزد شخصی بوده الان اقدام کرده.

پرسش

سال ۸۶ یک فقره چک به مبلغ ۱۵۰هزار تومان به شخصی دادم که سر تاریخ پاس نشد و برگشت خورده.  پس از چند ماه مبلغ رو پرداختم اما فرد طلبکار پس از دریافت مبلغ اضحار داشت  چک مفقود شده! پس از ۲سال برای رفع سوء اثر چک برگشتی از حسابم و اعلام مفقودی با ارائه شماره چک به صورت محضری متعهد برای اثبات مفقودیت چک فوق شدم.

حالا پس از یک دهه فردی به عنوان وکیل آن شخص بامن تماس گرفته و مدعی شده که روی چک فوق اقدام کرده و حکم جلب گرفته و طبق نطر دادگاه با احتساب تورم و غیره مبلغ به یک میلیون تومان افزایش داشته! جهت یادآوری که مبلغ چک رو پرداختم و آن زمان مدعی شده بود که چک را گم کرده با ایشان تماس گرفتم متاسفانه کل ماجرا را کتمان کرد! من از ایشان رسیدی مبنی بر پرداخت مبلغ چک نگرفتم.

حالا پرسش اینجاست که اولا آیا برای چک ۱۲سال قبل به مبلغ ۱۵۰هزار تومان حکم جلب صادر میشود؟

دوما میشود قبل از هر اقدامی برای جلب کردنم توسط ایشان و باتوجه به رفع سوء اثر چک برگشتی از طریق بانک آیا میتوانم مدعی شوم ایشان درمحضر متعهد به مفقودی چک شده؟

سوما تاخیر تادیه مبلغ ۱۵۰هزارتومان پس از ۱۲سال یک میلیون تومان میشود؟

سپاس از صبر و حوصله و پاسخگویی شما…

0
مهرداد سلیمانی 4 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )