چک

پرسش

سلام ما در یک خانه مستاجر بودیم صاحبخانه به دلیل دزدی از خونش پول مارو نداد و از ما شکایت کرده.یه چک داده بجای پولمون  میخواستم بپرسم میتونه جلو چک را بگیره؟

0
m.mahsun33@yahoo.com 10 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )