چگونه از قاضی شورا شکایت کنم

پرسش

باسلام بنده ازسال ۹۱ تا کنون بخاطر  یک چک بلامحل درگیرم وقاضی هر روز بنده را معطل وبه بهانه ایی سر مدونید .

0
siavash lonbani 5 ماه 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )