چگونه برای حق ازدواج بدون اجازه پدر اقدام کنم؟چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟

پرسش

میخواهم با اجازه ای که دادگاه به من میدهد ازدواج کنم چون پدرم رضایت نمیدهد

0
setarehsh71 8 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )