کار ساختمانی

پرسش

با سلام
عملیات ساخت و ساز در کنار خانه در حال انجام می باشد که دارای جزئیات زیر است
اصلا رعایت حال همسایه ها نمی شود
در روز های تعطیل رسمی جمهوری اسلامی هم کارمیکنند
ساعت کاری از ساعت ۷:۳۰صبح الی ۷:۳۰ عصر
در ضمن هیچ تعطیلی به کارگران نمیدهند
با توجه به شرایط فوق و اینکه با بررسی هایی که انجام دادم متوجه شدم که کارگران یک روز در هفته باید حتما تعطیل باشند حتی با رضایت کتبی و اضافه حقوق هم نمی توان یک روز تعطیلی کارگران را از انها گرفت و همچنین کارگران باید در روز های تعطیل کار نکنند که در
این مورد هم با اضافه حقوق و رضایت کتبی باز هم نمیتوان تعطیلات را از کارگران گرفت
حال نظر کارشناسی شما برای حل این مشکل از راه قانونی چیست؟
اصلا راهی وجود دارد؟

0
Matinkamani 12 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )