کلاه برداری

پرسش

سلام خسته نباشیدیک عددزمین بوده دادن به من باقولنامه بنگاهی وقتی که خانه روساختم باهزینه خودم بعدپدرومادرم گفتن خانه روبنام مابزن تاماهم پول ساخت خانه روبهت بدهیم من هم خانه روقولنامه بنگاهی بنام پدرومادرم کردم ولی هیچ مبلغی به من نداده اند بعدازچندسال تازه گی هاخانه روبنام برادرم سندزدن حالامن میتوانم شکایت کنم وهزینه های که قراربوده بدن حالاازشون پس بگیرم مرسی ممنون ازراهنماییتون

0
ساده دل 6 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )