کلاه برداری

پرسش

باسلام خدمت شما.حدودیک سال پیش من و خانواده وچندی ازاقوام یک وام خانگی ثبت‌نام کردیم.که به هر کدوم ازماتاریخ مشابه ای جهت دریافت وام ارایه دادند.وماتاآن زمان مقرر می بایست مبالغی رابه حساب ایشان واریز میکردیم.چندین ماه گزشت وزمان وام ماشد که به بهانه هایی ازقبیل :فعلاپول هاجمع نشده وچندنفرانصراف دادند وحسابم مسدود شده و…ماراچندمامعلق گذاشت.بعدازیه سری تحقیق متوجه شدیم که حدودا۹۰درصدکسانی که مامیشناختیم هم همینطورشده اندونتوانسته اندحتی پول خودشان هم بگیرند…مارفتیم شکایت کردیم.امامن شنیدم که اگراون به چندنفروام داده باشه وبقیه روپیچنده باشه جرمش کلاه برداری نمیشه ..میخواستم بدونم آیا می‌تونه بادلایل مختلف وکذب بگه برام مشکل پیش اومده یاچیزدیگه که براش جرم کلاه برداری نزنم…؟؟؟ممنون میشم جواب بدید.

0
محمدرضا 1 سال 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )