کمک

پرسش

میخوام بچه ۴ سالمو به پدرش تحویل بدم پدرش زن داره و ی بچه دیگه توان نگه داریشو ندارم البته میخوام بچمو هم ببینم و اینکه حتما پدرش ازش نگه داری کنه چون میگه میدم مادرم نگهش داره میشه کمکم کنید

0
عسل 4 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )